Κ.Π.γ.

Αναλυτικό πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων του ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2014

Συνημμένο

Ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων Κρατικού Πιστοποιητικού Μάιος 2014

Τηλε-εξετάσεις εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2014

Συνημμένο1

Συνημμένο2

    Copyright © 2013-2014. Δ.Δ.Ε. Λέσβου.

                                                           Powered by I. Laskaridis