Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτιώσεις Έπειτα από Εξέταση Αιτήσεων Θεραπείας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου

Τοποθέτηση Υπεραρίθμων - Πίνακας Κενών - Αιτήσεις για τοποθετήσεις - βελτιώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση Θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Λέσβου

    Copyright © 2013-2014. Δ.Δ.Ε. Λέσβου.

                                                           Powered by I. Laskaridis