Πίνακες Κατάταξης Ωρομισθίων για ΠΔΣ 2009-10

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ένσταση μέχρι την Πέμπτη 15/10/2009 στα γραφεία της Β/θμιας Δ/νσης Λέσβου, Γ. Μούρα 10, Μυτιλήνη.

    Copyright © 2013-2014. Δ.Δ.Ε. Λέσβου.

                                                           Powered by I. Laskaridis