Διαγωνισμοί

Ημερίδες Πρεσβευτών eTwinning Μυτηλήνη

Διεξαγωγή 2ης περιόδου εξετάσεων πιστοποίησης μαθητών της Δ/θμιας εκπαίδευσης στις ΤΠΕ

Διαγωνισμός European Language Label 2006

Από: Τμ. Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός Label
2005 και εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των προγραμμάτων, τα οποία θα βραβευθούν
με το «Σήμα Γλωσσών 2005» σε ανοιχτή Εκδήλωση στις 29 Μαΐου 2006 σε κεντρικό
ξενοδοχείο της Αθήνας.

Συνολικά υποβλήθηκαν δεκαοκτώ προτάσεις στο Διαγωνισμό 2005 και όλες ήταν
εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, γεγονός που αποδεικνύει το ενδιαφέρον του κόσμου
της εκπαίδευσης για βελτίωση και προώθηση της διδασκαλίας και της εκμάθησης
των ξένων γλωσσών στη χώρα μας. Πληροφορίες για τις επτά προτάσεις που
κρίθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα
βραβευτούν με το «Σήμα Γλωσσών 2005», μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της
δράσης: http://label.oeek.gr/.


Κατόπιν της ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού Label 2005, προκηρύσσεται ο
Διαγωνισμός 2006 από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ο.Ε.Ε.Κ.), τον υπεύθυνο φορέα υλοποίησης της δράσης European Language
Label. Για το έτος 2006, η θεματική προτεραιότητα του Διαγωνισμού LABEL
είναι η ακόλουθη:

«Αρχική και Συνεχιζόμενη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών»
(Initial and in service language teacher training) και αφορά όσους εφαρμόζουν καινοτόμα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, όπως,σχολικούς συμβούλους και επιμορφωτές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,εκπαιδευτές σε κέντρα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ή ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,επιμορφωτές στην επαγγελματική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση ή σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων,σχολεία, πανεπιστήμια, μορφωτικά τμήματα, κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλους φορείς.

Για το Διαγωνισμό «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών - 2006» μπορούν να υποβληθούν
καινοτόμα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών των οποίων η
έναρξη πραγματοποιήθηκε από 1-9-2005 μέχρι 30-6-2006.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι στις 20 Ιουλίου 2006. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τη φόρμα της αίτησης από το Διαδίκτυο
(http://label.oeek.gr/) ή να την προμηθευτούν σε έντυπη μορφή από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων.


Τα υποβληθέντα προγράμματα είναι δυνατό να αφορούν τη διδασκαλία και
εκμάθηση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής
ως ξένης γλώσσας. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από Επιτροπή
Αξιολόγησης με βάση τα κριτήρια που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
συγκεκριμένα:

α) την καινοτομία και δημιουργικότητα του προγράμματος
β) την αποτελεσματικότητά του και
γ) τη δυνατότητα μεταφοράς και εφαρμογής του σε άλλο περιβάλλον

Θα ήταν μεγάλη η συμβολή σας στην προβολή της συγκεκριμένης αυτής δράσης
-και κατ'επέκταση στην ενίσχυση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών στη χώρα μας-
αν προωθούσατε το μήνυμα αυτό και τα συνημμένα έγγραφα σε άτομα ή φορείς με
τους οποίους συνεργάζεστε.

Δελτίο Τύπου 2005Δελτίο Τύπου 2005 (197.44 KB)

Προκήρυξη Διαγωνισμού 2006Προκήρυξη Διαγωνισμού 2006 (181.68 KB)

Με εκτίμηση,

Βάνα Κανελλοπούλου

Προϊσταμένη
Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (O.E.E.K.)
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41
Νέα Ιωνία
Αθήνα 142 34
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ.: +3 0 210 270 9108-09-10-11
Φαξ: +3 0 210 277 2208


 

    Copyright © 2013-2014. Δ.Δ.Ε. Λέσβου.

                                                           Powered by I. Laskaridis