Ευρωπαϊκός διαγωνισμός για μαθητές Λυκείου και ΤΕΕ

Ευρωπαϊκός διαγωνισμός για μαθητές Λυκείου και ΤΕΕ: Βραβείο Νεότητας για την Ανάπτυξη - έμφαση στην Αφρική

Η ΕΕ εξήγγειλε νέο διαγωνισμό "Βραβείο Νεότητας για την Ανάπτυξη Έμφαση στην Αφρική http://www.dyp2006.org/ww/el/pub/dev_youth_prize/info.htm, ανοικτό για μαθητές Ενιαίων Λυκείων και ΤΕΕ με προθεσμία 15/9/06!

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοπορεί στην αναπτυξιακή συνεργασία στην Αφρική. Τον Οκτώβριο του 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μία νέα "Στρατηγική για την Αφρική", με μία αποφασιστική δέσμευση να κάνει "περισσότερα, καλύτερα και ταχύτερα". Νέοι ηλικίας 16 έως 18 ετών από ολόκληρη την Ευρώπη μπορούν να συμμετάσχουν υποβάλλοντας έργα τέχνης για να αναδείξουν την αναπτυξιακή συνεργασία στην Αφρική. Το δημιουργικό τους όραμα μπορεί να βοηθήσει στο να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις οι συμμαθητές τους, οι καθηγητές, οι οικογένειες και άλλοι.

Οι εθνικοί νικητές και επιλαχόντες κάθε χώρας θα προσκληθούν στις Βρυξέλλες στα μέσα Οκτωβρίου για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση "Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης".

Επιπλέον, οι μαθητές που θα νικήσουν και οι καθηγητές τους θα προσκληθούν για να συνοδεύσουν τον Ευρωπαίο Επίτροπο, αρμόδιο για την Ανάπτυξη και την Ανθρωπιστική Βοήθεια, σε μία Αφρικανική χώρα. Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με όλα τα έξοδα πληρωμένα, θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να δουν κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αφρική και θα παρακολουθήσουν επί τόπου την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες στον αντίστοιχο δικτυακό τόπο: http://www.dyp2006.org/ww/el/pub/dev_youth_prize/homepage.htm

Οδηγός για τους καθηγητές: http://www.dyp2006.org/ww/el/pub/dev_youth_prize/info/guidelines.htm

Βραβεία: http://www.dyp2006.org/ww/el/pub/dev_youth_prize/info/prizes.htm

Συμμετοχές

Όλες οι συνεισφορές πρέπει να συμπεριλαμβάνουν δύο μέρη:
* ένα σύντομο μήνυμα
* ένα έργο τέχνης υπό τη μορφή μίας φωτογραφίας ή μίας αφίσας ή μίας multimedia παρουσίασης.

Η εστίαση για το διαγωνισμό 2006 είναι η Αφρική. Τα θέματα για τις συμμετοχές είναι τρία: Εκπαίδευση στην Αφρική, Υγεία στην Αφρική (παιδική και μητρική θνησιμότητα, υποσιτισμός, πείνα / λιμός) και Περιβάλλον (βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας του νερού, στοπ στην ερήμωση, μείωση της εκδάσωσης, αστικοποίηση). Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ένα από αυτά ή να τα συνδυάσουν.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα έργο τέχνης που να είναι απλό, έξυπνο και συγχρονισμένο με το μήνυμά του.

    Copyright © 2013-2014. Δ.Δ.Ε. Λέσβου.

                                                           Powered by I. Laskaridis