Ημερίδες - Εκδηλώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προστασία του Περιβάλλοντος


Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς διοργανώνει, από τις 13 Μαρτίου έως τις 10 Απριλίου 2006, μια σειρά πέντε διαλέξεων με θέμα :

 'διαχείριση υδάτινων πόρων'

αρχές, εφαρμογές και προοπτικές για την ορθολογική διαχείριση

του υδατικού δυναμικού της χώρας
 

Διαβάστε περισσότερα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προστασία του Περιβάλλοντος

    Copyright © 2013-2014. Δ.Δ.Ε. Λέσβου.

                                                           Powered by I. Laskaridis