Μόνιμοι-Τοποθετήσεις

Διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών

Τοποθετήσεις και βελτιώσεις σε οργανικά κενά - Εναπομείναντα κενά

Λειτουργικά κενά και πλεονάσματα

Λειτουργικά κενα Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης

    Copyright © 2013-2014. Δ.Δ.Ε. Λέσβου.

                                                           Powered by I. Laskaridis