Μόνιμοι-Τοποθετήσεις

Κενά - Πλεονάσματα Δ.Δ.Ε. Λέσβου

Μόρια Βελτιώσεων και Οριστικών Τοποθετήσεων

Διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών

Λειτουργικά κενά και πλεονάσματα

    Copyright © 2013-2014. Δ.Δ.Ε. Λέσβου.

                                                           Powered by I. Laskaridis