Δικαιολογητικά Νεοδιόριστου

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός είναι τα ακόλουθα:


1. Επίσημος τίτλος σπουδών
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.7 )
3.Βεβαίωση εντοπιότητας (αν υπάρχει, ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.9)
4.Βεβαίωση συνυπηρέτησης (αν υπάρχει ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.5,6 )
5.Πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής (F1)
6.Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.3,4 )
7.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας θεωρημένο
8. Βεβαίωση ΑΦΜ 
9. Ανάληψη υπηρεσίας από κάθε σχολική μονάδα που εργάστηκε.

(F1) Το Πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής εκδίδεται από τη Δ/νση Υγιεινής. Χρειάζονται:

α) έντυπη αίτηση: συμπληρώνεται και κατατίθεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
β) 2 φωτογραφίες.
γ) Ακτινογραφία θώρακος. Πάνω στην ακτινογραφία θώρακος θα τοποθετηθεί από το νοσοκομείο η μια φωτογραφία με σφραγίδα και υπογραφή. Η ακτινογραφία πρέπει να συνοδεύεται και με ιατρική γνωμάτευση από Ακτινολόγο γιατρό θεωρημένη από τον Διοικητικό Δ/ντή του Νοσοκομείου.
δ) Ιατρική γνωμάτευση από Παθολόγο Επιμελητή ή Δ/ντή Κρατικού Νοσοκομείου, θεωρημένη από τον Διοικητικό Δ/ντή του Νοσοκομείου
ε) Ιατρική γνωμάτευση από Ψυχίατρο Επιμελητή ή Δ/ντή Κρατικού Νοσοκομείου, θεωρημένη από τον Διοικητικό Δ/ντή του Νοσοκομείου.

    Copyright © 2013-2014. Δ.Δ.Ε. Λέσβου.

                                                           Powered by I. Laskaridis