Μόνιμοι-Τοποθετήσεις

Αίτηση Τοποθέτησης - Ανακοινοποίηση στα Οργανικά Κενά Ν.Λέσβου 2011

Πρόσκληση για Δήλωση Τοποθέτησης 2010

Οι αιτήσεις να υποβληθούν στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Λέσβου μέχρι τις 02/09/2010.

    Copyright © 2013-2014. Δ.Δ.Ε. Λέσβου.

                                                           Powered by I. Laskaridis