Μόνιμοι-Τοποθετήσεις

Δικαιολογητικά Νεοδιόριστου

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός είναι τα ακόλουθα:


1. Επίσημος τίτλος σπουδών
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.7 )
3.Βεβαίωση εντοπιότητας (αν υπάρχει, ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.9)
4.Βεβαίωση συνυπηρέτησης (αν υπάρχει ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.5,6 )
5.Πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής (F1)
6.Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.3,4 )
7.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας θεωρημένο
8. Βεβαίωση ΑΦΜ 
9. Ανάληψη υπηρεσίας από κάθε σχολική μονάδα που εργάστηκε.

Διαβάστε περισσότερα: Δικαιολογητικά Νεοδιόριστου

    Copyright © 2013-2014. Δ.Δ.Ε. Λέσβου.

                                                           Powered by I. Laskaridis