Μόνιμοι-Τοποθετήσεις

Ανακοινοποίηση στο ορθό των οργανικών θέσεων Β-Δ Λέσβου

icon Οργανικά Κενά Β-Δ Λέσβου (18.50 KB)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση για τοποθέτηση μέχρι και τη Τρίτη 20/5/2008.

Ανακοινοποίηση στο ορθό των οργανικών θέσεων Γ' Λέσβου

icon Οργανικά Κενά Γ' Λέσβου (32.00 KB)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση για τοποθέτηση μέχρι και τη Τρίτη 20/5/2008.

    Copyright © 2013-2014. Δ.Δ.Ε. Λέσβου.

                                                           Powered by I. Laskaridis