Μόνιμοι-Τοποθετήσεις

Μόρια Βελτιώσεων και Οριστικών Τοποθετήσεων

Διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών

Λειτουργικά κενά και πλεονάσματα

Τοποθετήσεις και βελτιώσεις σε οργανικά κενά - Εναπομείναντα κενά

    Copyright © 2013-2014. Δ.Δ.Ε. Λέσβου.

                                                           Powered by I. Laskaridis