Διευκρινίσεις-οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μονίμου διορισμού σχολ. έτους 2013-2014 / Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

'Ελεγχος νομιμότητας πτυχίων

Εγκύκλιος κατάρτισης οριστικών πινάκων διορισμών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΒΘΜΙΑΣ 2013-2014

Συμπληρωματική εγκύλιος διορισμών

    Copyright © 2013-2014. Δ.Δ.Ε. Λέσβου.

                                                           Powered by I. Laskaridis