ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΤΗΣ Δ.Δ.Ε ΛΕΣΒΟΥ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν, τις πιθανές, ενστάσεις τους στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λέβου, μέχρι την Πέμπτη 15/6/2017 και ώρα 15:00.

    Copyright © 2013-2014. Δ.Δ.Ε. Λέσβου.

                                                           Powered by I. Laskaridis