Μόνιμοι

Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων Διευθυντών

Ανακοινοποίηση Οριστικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Λέσβου

Συνημμένο

Ανακοινοποίηση ως προς τη μοριοδότηση της υποψήφιας Ξενέλλη Ειρήνης.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΤΗΣ Δ.Δ.Ε ΛΕΣΒΟΥ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν, τις πιθανές, ενστάσεις τους στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λέβου, μέχρι την Πέμπτη 15/6/2017 και ώρα 15:00.

Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Λέσβου

Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση για Υποψήφιους Διευθυντές

    Copyright © 2013-2014. Δ.Δ.Ε. Λέσβου.

                                                           Powered by I. Laskaridis