Μόνιμοι

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Δ/ντών και Υποδ/ντών σε ΔΙΕΚ και ΣΔΕ

Συνημμένο αρχείο

Επικαιροποίηση οργανικών κενών σε μουσικά, καλλιτεχνικά και διαπολιτισμικά σχολεία για το έτος 2013-14

Πίνακας Μορίων για Οριστική Τοποθέτηση και Βελτίωση 2010

Πίνακας Μορίων για Οριστική Τοποθέτηση και Βελτίωση 2010

Σας κοινοποιούμε εκ νέου τον πίνακα μορίων μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων με τις αλλαγές που έγιναν.

Από τη Δ. Δ. Ε .Ν. Λέσβου

    Copyright © 2013-2014. Δ.Δ.Ε. Λέσβου.

                                                           Powered by I. Laskaridis