ΚΕΠΛΗΝΕΤ

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Π.Ε.ΚΑ.Π

Συνημμένο

Ελληνικό Σκέλος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος “Microsoft Office Specialist” (2014-2015)

Συνημμένο

Ηλεκτρονική απογραφή εξοπλισμού Τ.Π.Ε. σχολικών μονάδων και μονάδων υποστήριξης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έγγραφο 170926/Γ7/21-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας

 

Οι Διευθυντές των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να μεριμνήσουν για την απογραφή του εξοπλισμού Τ.Π.Ε. των υπηρεσιών τους εντός των ημερομηνιών που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. Η εισαγωγή των στοιχείων του εξοπλισμού Τ.Π.Ε. θα πραγματοποιηθεί στο πληροφοριακό σύστημα Κτηματολογίου Υποδομών Τ.Π.Ε. Σχολείων, το οποίο είναι προσβάσιμο από το σύνδεσμο:

http://inventory.sch.gr.

 

Η διαδικασία απογραφής ολοκληρώνεται με την υποβολή αρχείου σε μορφή PDF, το οποίο θα περιλαμβάνει τον κατάλογο εξοπλισμού της μονάδας σύμφωνα με την τρέχουσα καταγραφή και θα φέρει την ψηφιακή υπογραφή του Δ/ντη της μονάδας, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχει η πλατφόρμα.

Η υποβολή της ψηφιακά υπογεγραμμένης απογραφής εξοπλισμού Τ.Π.Ε. θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τις μονάδες σύμφωνα με τον ακόλουθο χρονικό προγραμματισμό:

 

Διαβάστε το έγγραφο

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19-20 και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων  για συμμετοχή στο Συνέδριο  να υποβληθούν στη Δ/νση το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 3-3-2014.
 

8o Συνέδριο ΠΕΚΑΠ

    Copyright © 2013-2014. Δ.Δ.Ε. Λέσβου.

                                                           Powered by I. Laskaridis