ΚΕΠΛΗΝΕΤ

Επιλογή και αρμοδιότητες των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υλικό ημερίδας ΚΕΠΛΗΝΕΤ

Αρχεία 1-2-3

3ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

    Copyright © 2013-2014. Δ.Δ.Ε. Λέσβου.

                                                           Powered by I. Laskaridis