Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Λέσβου

Διεύθυνση

Στοιχεία επικοινωνίας και αρμοδιότητες τμημάτων και γραφείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου

Σχολικές μονάδες

Στοιχεία επικοινωνίας σχολικών μονάδων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου

Ενημέρωση

Νέα και ανακοινώσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.

Εκδρομές

Προσκλήσεις και εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για σχολικές εκδρομές.

Έντυπα - Αιτήσεις

Έντυπα και αιτήσεις όλων των γραφείων και τμημάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου

Νέα Υπουργείου Παιδείας

Νέα Υπουργείου Παιδείας

Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Scroll to Top