Διευκρινήσεις ως προς τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης στην ΕΑΕ νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 114650/Ε2/12.10.2023 (ΑΔΑ: 99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ) εγκύκλιο «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024», σελίδα 34, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄Μεταθέσεις σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε.

«Σχετικά με τη θεμελίωση δικαιώματος υποβολής αίτησης μετάθεσης από και προς την Ειδική Αγωγή, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Α) Οι εκπαιδευτικοί γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, που πληρούν μία από τις πέντε ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορούν να μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις ΕΑΕ, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριετή διδακτική υπηρεσία χωρίς να έχουν υπηρετήσει απαραιτήτως την οργανική τους θέση. Ωστόσο, οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για δύο έτη προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης μετάθεσης στην ειδική αγωγή.».

 

Μετά από σχετικά ερωτήματα Διευθύνσεων Δ.Ε. διευκρινίζεται ότι, οι εκπαιδευτικοί της Γενικής εκπαίδευσης που διορίστηκαν το έτος 2022, δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης στην ΕΑΕ καθώς ισχύει η προϋπόθεση της τριετούς διδακτικής υπηρεσίας στην γενική εκπαίδευση.

 

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Γενική Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης

Δ/νση Διοίκησης Εκπ/κού Προσ/κού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Β΄

Scroll to Top