Αναγνώριση προϋπηρεσίας Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών 2023

Περίοδος ενστάσεων από Πέμπτη 09-11-2023 έως Τρίτη 14-11-2023 με ηλεκτρονική αποστολή αίτησης – ένστασης στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΔΔΕ Λέσβου.

Αίτηση – ένσταση θα βρείτε εδώ.

Scroll to Top