Αναγνώριση προϋπηρεσίας Αναπληρωτών Α-Β φάση

Περίοδος ενστάσεων από Τρίτη 14-11-2023 έως και Παρασκευή 17-11-2023 με ηλεκτρονική αποστολή αίτησης – ένστασης στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΔΔΕ Λέσβου.

 

Scroll to Top