Διενέργεια ΠΚΕ για την εισαγωγή στις Σχολές του Λ.Σ, στις Σ.Σ, στις Σχολές του Π.Σ, στις Σχολές της Ε.Α. και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Ε.Ν, έτους 2024

Scroll to Top