Ανακοίνωση τελικών πινάκων μοριοδότησης αιτούντων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή, σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε, και ΕΕΠ-ΕΒΠ, σχολικού έτους 2023-2024 (σύμφωνα με την πράξη ΠΥΣΔΕ Λέσβου 31/28-11-2023)

Scroll to Top