Π.Δ.Ε. Β. Αιγαίου

Συγκρότηση του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Συγκρότηση του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης για τον ορισμό Αναπληρωματικού μέλους του Προέδρου σε Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης για τον ορισμό Αναπληρωματικού μέλους του Προέδρου σε Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου Read More »

Ανακήρυξη υποψήφιων αιρετών εκπροσώπων στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Βορείου Αιγαίου

Ανακήρυξη υποψήφιων αιρετών εκπροσώπων στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Βορείου Αιγαίου Read More »

Scroll to Top