Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Δ/νσης Διοικ/κής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης Π.Δ.Ε. Β. Αιγαίου

Scroll to Top