Π.Δ.Ε. Β. Αιγαίου

Πρόσκληση μόνιμων εκπ/κών A’θμιας και B’θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περ/κές Δ/νσεις Εκ/σης Αν. Μακεδονίας & Θράκης και Β.Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Σ.Ε.Π., για το σχ. έτος 2023-2024

Πρόσκληση μόνιμων εκπ/κών A’θμιας και B’θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περ/κές Δ/νσεις Εκ/σης Αν. Μακεδονίας & Θράκης και Β.Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Σ.Ε.Π., για το σχ. έτος 2023-2024 Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Δ/νσης Διοικ/κής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης Π.Δ.Ε. Β. Αιγαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Δ/νσης Διοικ/κής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης Π.Δ.Ε. Β. Αιγαίου Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Συμβούλων Εκπ/σης και των κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών ή εκπ/κών με διοικητική εμπειρία στις Π.Ε.Π.Π.Σ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Συμβούλων Εκπ/σης και των κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών ή εκπ/κών με διοικητική εμπειρία στις Π.Ε.Π.Π.Σ. Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογήΣυντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογήΣυντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία Read More »

Scroll to Top