Πρόσκληση μόνιμων εκπ/κών A’θμιας και B’θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περ/κές Δ/νσεις Εκ/σης Αν. Μακεδονίας & Θράκης και Β.Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Σ.Ε.Π., για το σχ. έτος 2023-2024

Scroll to Top