Πίνακας Δεκτών μη Δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. της ΔΔΕ Λέσβου

Ενστάσεις έως και Τετάρτη 15/11/2023 και ώρα 14:00 με αποστολή στο  mail@dide.les.sch.gr

Scroll to Top