Διεύθυνση

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μορίων για βελτίωση θέσης ή οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Λέσβου

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μορίων για βελτίωση θέσης ή οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Λέσβου Read More »

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη συγκρότηση Ο.Ε. για τις εξετάσεις προς απόκτηση του Κ.Π.Γ. εξεταστικής περιόδου 2024Α (Μάιος)

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη συγκρότηση Ο.Ε. για τις εξετάσεις προς απόκτηση του Κ.Π.Γ. εξεταστικής περιόδου 2024Α (Μάιος) Read More »

Scroll to Top