Επαγγελματικά Λύκεια Α Λέσβου


Επαγγελματικά Λύκεια Α΄ Λέσβου

1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Κωδικός: 3340040

Διευθυντής: Κότερος Ελευθέριος

Διεύθυνση: ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ 108

Τηλ.: 22510-25982

 e-mail: mail “at” 1epal-mytil.les.sch.gr

2ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Κωδικός: 3340045

Διευθυντής: Ιωάννου Ιωάννης

Διεύθυνση: ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ 108

Τηλ.: 22510-22455

e-mail: mail “at” 2epal-mytil.les.sch.gr

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Κωδικός: 3350055

Διευθυντής: Ηλίας Νικόλαος

Διεύθυνση: ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ 108

Τηλ.: 22510-47721

e-mail: mail “at” 1epal-esp-mytil.les.sch.gr

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΣ

Κωδικός: 3340062

Διευθυντής: Σουγλάνης Μιλτιάδης

Διεύθυνση: ΠΑΠΑΔΟΣ

Τηλ.: 22510-84323

e-mail: mail “at” 1epal-geras.les.sch.gr

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Κωδικός: 3340041

Διευθύντρια: Τσέτσινα Βασιλική

Διεύθυνση: ΚΑΛΛΟΝΗ

Τηλ.: 22530-29070 Fax: 22530-22239

e-mail: mail “at” epal-kallon.les.sch.gr

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Κωδικός: 3340063

Διευθυντής: Αθηναίος Παναγιώτης

Διεύθυνση: ΠΛΩΜΑΡΙ

Τηλ.: 22520-32284

e-mail: mail “at” 1epal-plomar.les.sch.gr

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Κωδικός: 3342000

Διευθυντής: Μαδυτινός Ευστράτιος

Διεύθυνση: ΚΑΛΛΟΝΗ

Τηλ.: 2253025237

e-mail: mail “at” epal-esp-kallon.les.sch.gr

 

Scroll to Top