Γυμνάσια Β΄ Λέσβου


 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ

Κωδικός: 3303010

Διευθύντρια: Πολυμένη Ελένη

Διεύθυνση: ΜΥΡΙΝΑ, ΛΗΜΝΟΣ

Τηλ.: 22540-22217

e-mail: mail “at” gym-myrin.les.sch.gr

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ “Αργύριος Μοσχίδης”

Κωδικός: 3312010

Διευθύντρια: Λυμπέρη Θεοδώρα

Διεύθυνση: ΜΟΥΔΡΟΣ, ΛΗΜΝΟΣ

Τηλ.: 22540-71322

e-mail: mail “at” gym-moudr.les.sch.gr

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ

Κωδικός: 3303020

Διευθύντρια: Φωτοπούλου Χαριτίνη

Διεύθυνση: ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙ, ΛΗΜΝΟΣ

Τηλ.: 22540-92321

 e-mail: mail “at” gym-livad.les.sch.gr

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΜΕ Λ.Τ.) ΜΥΡΙΝΑΣ

Κωδικός: 3345001

Διευθυντής: Μαυρίδης Ιάκωβος

Διεύθυνση: ΜΥΡΙΝΑ

Τηλ.: 22541-11032

e-mail: mail “at” gym-esp-myrin.les.sch.gr

 

Scroll to Top