Μισθοδοσία (Γραφείο 1)

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Β’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ:

 • Πασπαλά Μαρία: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ & ΑΠΔ ΜΟΝΙΜΩΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ,  ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ, ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ & ΚΠγ,  ΠΡΟΣΛΗΨΗ & ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ. ΑΓΩΓΕΣ
  Τηλ:22510-48255
 • Μάγου Αναστασία: ΠΡΟΣΛΗΨΗ & ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ, ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΠΔΕ & ΕΣΠΑ, ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ, ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ, ΑΓΩΓΕΣ
  Τηλ:22510-48253
 • Κερεβανιάν Γρηγόρης: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ,  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ
  Τηλ:22510-48276
 •  Γιαβρίμη Γεωργία: ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΣΠΑ & ΠΔΕ, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ
  Τηλ:22510-48252
 • Ζεέρη Ασπασία: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ, ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  Τηλ:22510-48253

Στείλτε μας email

Στείλτε μας email

Scroll to Top