Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης αιτούντων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή, σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε, και ΕΕΠ-ΕΒΠ, σχολικού έτους 2023-2024

Scroll to Top